Blog > Komentarze do wpisu
*Krzyż Religii..*Krzyż Wiary...

*TAJEMNICA..

*UKRZYŻOWANIA JEZUSA...

 

*JEZUS...*PROROK Z NAZARETU...

*UKRZYŻOWANA..

*Sugestia-*Wiedza...*Tchnienie-*Wiara...*człowiek-*lud Boga All'Jah...

*syn proroczy...*synowie proroccy...

*Prorok-*Kapłan...*zdolni do *Boskości...*Bliskości...

*z...

*Bogiem Ojcem All'Jah...*i...*Bogiem Matką All'Jah...

 

 

 *Jezus...

*syn...*proroczy...

*Prorok...*z...*Nazretu...

*Góry Golgoty..

*ur.*20.05.2 r.p.n.erą..*zm.*05.03.20 r.n.ery..

*Ukrzyżowany..*przez..

*władze i żołnierzy..*Rzymu oraz *zdradzony..*przez  wyznawców..

*Jezusa Chrystusa..*człowieka..

*wniesionego na ołtarze..*do chwały..*Pana..*i..*Boga..

 

http://prorokichrystus.blogspot.com


 *Ukrzyżowany..

*Jezus...*syn proroczy...*Prorok z...*Nazaretu...

*Prorok Boga All'Jah...

*Jego...*Nauki,które głoszące...*Chwałę dla...*Jedynego,Prawdziwego, Niestworzonego i *Niewyobrażalnego...*Boga All'Jah...

*które...

*nie uznają...*kultu..

*kultu wynoszącego za życia i po życiu, człowieka ciała...*nieśmiertelnego..

*Jezusa Chrystusa i jego nauki..

 *do chwały człowieka..

*boskości nieśmiertelnego *Ciała.. tak za życia jak i po życiu jako..

*kultu..

*Jezusa Chrystusa..*równemu... *Bogu All'Jah...

*** 

*Ukrzyżowany Jezus...*syn proroczy...*Prorok z...*Nazaretu...

*przez kult..*Jezusa Chrystusa..

*Na..

*Krzyżu...*Góry Golgoty...

 

 

http://krzyzgniewu.blogspot.com    

 

*Jezus Chrystus..

 *z..*Egiptu..

*obraz..

*Jezusa ben Pandiry..*Ben Stada..


*ur.120 r.p.n.e...

 

*syn Marii..i..*Pandira..

*który..

-z wyroku żydowskiego sądu..

*został.. 

*Ukrzyżowany..za głoszenie *herezji..nauk człowieka o imieniu *Orfeusz..

*wyniesionego do chwały..*Chrystusa..*równej..

 *Bogu All'Jah...

*Ukrzyżowany...

*w..

~ 90 r.p.n.erą.. *przez..*żołnierzy żydowskich..

*z..

*rozkazu..*Króla Żydowskiego..* w mieście ..*Liddzie..

a..

-którego..*Nauki..

-z woli..*papieża..*świata religii..

*zostały przywrócone..*Do Życia..w..*roku..*33 n.e..

*jako..

*Kult..*Jezusa Chrystusa..

*nauki wczesno-religijne...

*Jezusa ben Pandira..proroka..*Orfeusza..*Orfeusza,syna Boga..wyniesionego przez proroka do chwały.. *Jezusa Chrystusa..*równej..

 *Bogu All'Jah...  

*Boże Narodzenie..

-czas ponownych..*narodzin..*Jezusa ben Pandiry...

*i..

*nauk..*Orfeusza..zwanego *Chrystusem...

*V w.p.n.erą..

s.Kalliope.. i *Apollino..

*Wielkanoc..

*czas..

*Ukrzyżowania...*Proroka...*Jezusa z Nazaretu...

*05.03.20 r.n.ery..

*s.Marii i Józefa..

 

http://lzyboga.blogspot.com

*Ukrzyżowania..

*Jezusa...*Proroka...*od...*Boga All'Jah...

*Wiedzy i *Wiary...

 *Objawionej ...*Chwały należnej *Jedynemu,Prawdziwemu i Niewyobrażalnemu,Niestworzonemu...*Bogu All'Jah...

*czas..

*zmartwychwstania..*świata Religii..

*nauk.*Orfeusza..*syna Boga...*człowieka jako..

*Jezusa Chrystusa..

 

 

-nauk..*Jezusa ben Pandiry..*twórcy.. *ludzkiej boskości..

*Ciała..

 *i..

-chwały człowieka śmiertelnego..*człowieka świętego..

*tak za życia jak i po życiu.. 

 

http://kosciolsynboga.jimdo.com

 

-chwały człowieka śmiertelnego..*nieomylnego w słowie i czynie tak za życia jak i po życiu..

*stając się *tym samym *religią..

*grzechu..*urągającą..

*Bogu All'Jah...

*przeto...

*sprowadza na człowieka..lud *świata religii..

*Gniew...

*Klątwę...*Sąd...*Osąd Ostateczny...

http://osadostateczny.blogspot.com  

 

 http://haprorok.blogspot.com

  

 

 

 

 

 

niedziela, 17 kwietnia 2011, aischyren
Komentarze
ziemia-swieta-jerozolima
2013/12/20 21:21:15
Ciekawy opis widzenia. Przedstawia apokaliptyczną wizję świata. Apokaliptyczna była też nauka Mistrza z Nazaretu.