Blog > Komentarze do wpisu
*Krzyż Religii..*Krzyż Wiary...

*JEZUS...*PROROK Z NAZARETU...

 *UKRZYŻOWANA..

*Sugestia-*Wiedza...*Tchnienie-*Wiara...*człowiek-*lud Boga All'Jah...

*syn proroczy...*synowie proroccy...

*Prorok-*Kapłan...*zdolni do *Boskości...*Bliskości...

*z...

*Bogiem Ojcem All'Jah...*i...*Bogiem Matką All'Jah...

 

 

 *Jezus...

*syn...*Proroczy...

*Prorok...*z...*Nazaretu...

*Góry Golgoty..

*ur.*20.05.2 r.p.n.erą..*zm.*05.03.20 r.n.ery..

*Ukrzyżowany..*przez..

*władze i żołnierzy..*Rzymu oraz *zdradzony..*przez  wyznawców..

*Jezusa Chrystusa..

*wniesionego na ołtarze..*do chwały..*Pana..

*Jezusa Chrystusa..

 

http://prorokichrystus.blogspot.com


 *Ukrzyżowany..

*Jezus...*syn proroczy...*Prorok z...*Nazaretu...

*Prorok Boga All'Jah...

*Jego...*Nauki,które głoszące...*Chwałę dla...

*Dwu'Jedynego Boga...

*All'Jah...

*które...

*nie uznają...*kultu..

*wynoszącego za życia i po życiu, człowieka..*Ciała..

*Jezusa Chrystusa i jego..*Nauki..

 *Do chwały..*Człowieka..

*Jego..

*Boskości nieśmiertelnego..*Ciała.. tak za życia jak i po życiu jako..

*kultu..

*Jezusa Chrystusa..*równemu... *Bogu All'Jah...

*** 

*Ukrzyżowany Jezus z Nazaretu...*syn Proroczy...

*Prorok z...*Nazaretu...

*przez..

*Kult..*Jezusa Chrystusa..

*Na..

*Krzyżu...*Góry Golgoty...

 

 

http://krzyzgniewu.blogspot.com    

 

 *Orfeusz..*Chrystus..

 *z..*Egiptu..

*i..*Jego..*Prorok..

*Jezus ben Pandira..*Ben Stada..


*ur.120 r.p.n.e...

 

*syn Marii..i..*Pandira..

*który..

-z wyroku żydowskiego sądu..

*został.. 

*Ukrzyżowany..za głoszenie *herezji..nauk człowieka o..*Imieniu..

 *Orfeusz..

*wyniesionego do chwały..*Chrystusa..*równej..

 *Bogu All'Jah...

*Ukrzyżowany...

*w..

~ 90 r.p.n.erą.. *przez..*żołnierzy żydowskich..

*z..

*rozkazu..*Króla Żydowskiego..* w mieście ..*Liddzie..

a..

-którego..*Nauki..

-z woli..*papieża..*świata religii..

*zostały przywrócone..*Do Życia..w..*roku..*33 n.e..

*jako..

*Kult..*Jezusa Chrystusa..

*To..

*nauki wczesno-religijne...

*Jezus ben Pandira..*Proroka..*Orfeusza..*Orfeusza..*syna Boga..

*wyniesionego..

*przez Proroka do chwały.. *Chrystusa..*równej..

 *Bogu All'Jah...  

*Boże Narodzenie..

*Narodziny..*Jezusa ben Pandira...

*i..

*Orfeusza..*zwanego..*Chrystusem...

*V w.p.n.erą..

s.Kalliope.. i *Apollino..

*Wielkanoc..

*czas..

*Ukrzyżowania...*Proroka...*Jezusa z Nazaretu...

*05.03.20 r.n.ery..

*s.Marii i Józefa..

*Ukrzyżowania..

*Jezusa...*Proroka...*od...*Boga All'Jah...

*Wiedzy...*i...*Wiary...

 *Objawionej ...*Chwały należnej...

*Dwu'Jedynemu Bogu...

*All'Jah...

*Czas..

*Zmartwychwstania..*świata Religii..

*Proroka..

*Jezusa ben Pandira..

*I..*Orfeusza..*syna Boga...*Człowieka zwanego..

*Chrystusem..

*i.. 

 *Nauk..

*Jezusa ben Pandira..*Proroka.. *ludzkiej..Boskości..

*Ciała..

 *i..

*Chwały..

*Człowieka śmiertelnego..*człowieka świętego..

*tak..

*za życia jak i po życiu.. 

 -chwały człowieka śmiertelnego..*nieomylnego w słowie i czynie tak za życia jak i po życiu..

*stając się *tym samym..*Religią..

*grzechu..*urągającą..

*Bogu All'Jah...

http://osadostateczny.blogspot.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

niedziela, 17 kwietnia 2011, aischyren
Komentarze
ziemia-swieta-jerozolima
2013/12/20 21:21:15
Ciekawy opis widzenia. Przedstawia apokaliptyczną wizję świata. Apokaliptyczna była też nauka Mistrza z Nazaretu.