RSS
poniedziałek, 18 kwietnia 2011
*Głos Dusz z Zaświatów..

 *Krwawy Deszcz..

*Płacz Dusz Krzyża..*Piekła Pustyni..


*Widzenie...

 

*18.04.2011 r.n.e.

*Nagle...*znalazłem się na pustyni..*Krainy mi nieznanej..*Zobaczyłem ogrom piasku..*a..*na nim..*leżące Krzyże..*mnóstwo Krzyży..*jedne przewrócone..*inne oparte o inne Krzyże.*Krzyże wypełniały pustynię aż po..*Horyzont..*Nagle ku mojemu przerażeniu zobaczyłem..*że na każdym Krzyżu znajdują się postacie..*istot ludzkich..*Każda z osobna przywiązana do..*Krzyża..*w..*ziemskich Zaświatach..

 

*Piekła Pustyni..


*Widzę...

*i...*Słyszę...*Ich Myśli..

*Myśli...*wyrażające straszliwy ból..*cierpienie..*Myśli wołające o Boga All'Jah...*Jedynego Wybawcę...*od..*Bólu.*i..*Cierpienia na..*Krzyżu.. 

*Nagle..*pojawił się człowiek zawieszony na..*Krzyżu..*miał *Dłonie..*przwiązane do..*Krzyża..*Słyszę jego..*Myśli...

 

*My..*Dusze..

*chcemy uwolnienia naszych..*Dusz...*po..*Wsze Czasy...*od tego *zawieszenia..*na..*Krzyżu...*Piekła..*Krzyża Pustyni..

*Krzyża..*zadającego nam tu w..*ziemskich Zaświatach..*Ból..*i..Cierpienie..*po..*Życiu...

 

*A..

*warunkiem uwolnienia..*Dusz..*od..*Krzyża..*jest...

*zaniechanie...*przez..

*lud..*świata religii..*kultu..

*Wielkanocy..*i..*Bożego Narodzenia..

http://klatwakrzyza.blogspot.com

 

 *Krzyż śmierci..

*świat religii..*który za życia..*Dłonie..*człowieka-*ludu ziemi..*przywiązuje..*do..*Krzyża...*Krzyża...*zadającego ból,cierpienia..*i..*wywołującego...*pragnienie..*Boskiego Żródła Życia...*Objawionego przez...*proroka Aiś...*Myśli Boga...*Sugestii-Wiedzy...*Słowa Boga Ojca All'Jah...*i...*Tchnienia-*Wiary...*Boga Matki All'Jah...

*pragnienie wszelkiego...*Boskiego Zbawienia...*na podobieństwo i obraz *Boga All'Jah...*utraconego na...*Krzyżu śmierci...

*co skutkuje po Życiu..*w..*ziemskich Zaświatach...*zawieszeniem..*Duszy..*na..*Krzyżu...*Krzyża...

*zadającego nam..*ból,cierpienie i *wywołujący..*pragnienie u...*Dusz...*wszelkiego...*Zbawienia...*na obraz i podobieństwo *Boga All'Jah...*utraconego przez..*przywiązanie..*za czas życia ziemskiego do..*świata religii..kultu-*pasji..*Krzyża śmierci...

 


 

http://gloskrzyza.blox.pl  

 

 

http://haprorok.blogspot.com  

 

  

niedziela, 17 kwietnia 2011
*Krzyż Religii..*Krzyż Wiary...

*JEZUS...*PROROK Z NAZARETU...

 *UKRZYŻOWANA..

*Sugestia-*Wiedza...*Tchnienie-*Wiara...*człowiek-*lud Boga All'Jah...

*syn proroczy...*synowie proroccy...

*Prorok-*Kapłan...*zdolni do *Boskości...*Bliskości...

*z...

*Bogiem Ojcem All'Jah...*i...*Bogiem Matką All'Jah...

 

 

 *Jezus...

*syn...*Proroczy...

*Prorok...*z...*Nazaretu...

*Góry Golgoty..

*ur.*20.05.2 r.p.n.erą..*zm.*05.03.20 r.n.ery..

*Ukrzyżowany..*przez..

*władze i żołnierzy..*Rzymu oraz *zdradzony..*przez  wyznawców..

*Jezusa Chrystusa..

*wniesionego na ołtarze..*do chwały..*Pana..

*Jezusa Chrystusa..

 

http://prorokichrystus.blogspot.com


 *Ukrzyżowany..

*Jezus...*syn proroczy...*Prorok z...*Nazaretu...

*Prorok Boga All'Jah...

*Jego...*Nauki,które głoszące...*Chwałę dla...

*Dwu'Jedynego Boga...

*All'Jah...

*które...

*nie uznają...*kultu..

*wynoszącego za życia i po życiu, człowieka..*Ciała..

*Jezusa Chrystusa i jego..*Nauki..

 *Do chwały..*Człowieka..

*Jego..

*Boskości nieśmiertelnego..*Ciała.. tak za życia jak i po życiu jako..

*kultu..

*Jezusa Chrystusa..*równemu... *Bogu All'Jah...

*** 

*Ukrzyżowany Jezus z Nazaretu...*syn Proroczy...

*Prorok z...*Nazaretu...

*przez..

*Kult..*Jezusa Chrystusa..

*Na..

*Krzyżu...*Góry Golgoty...

 

 

http://krzyzgniewu.blogspot.com    

 

 *Orfeusz..*Chrystus..

 *z..*Egiptu..

*i..*Jego..*Prorok..

*Jezus ben Pandira..*Ben Stada..


*ur.120 r.p.n.e...

 

*syn Marii..i..*Pandira..

*który..

-z wyroku żydowskiego sądu..

*został.. 

*Ukrzyżowany..za głoszenie *herezji..nauk człowieka o..*Imieniu..

 *Orfeusz..

*wyniesionego do chwały..*Chrystusa..*równej..

 *Bogu All'Jah...

*Ukrzyżowany...

*w..

~ 90 r.p.n.erą.. *przez..*żołnierzy żydowskich..

*z..

*rozkazu..*Króla Żydowskiego..* w mieście ..*Liddzie..

a..

-którego..*Nauki..

-z woli..*papieża..*świata religii..

*zostały przywrócone..*Do Życia..w..*roku..*33 n.e..

*jako..

*Kult..*Jezusa Chrystusa..

*To..

*nauki wczesno-religijne...

*Jezus ben Pandira..*Proroka..*Orfeusza..*Orfeusza..*syna Boga..

*wyniesionego..

*przez Proroka do chwały.. *Chrystusa..*równej..

 *Bogu All'Jah...  

*Boże Narodzenie..

*Narodziny..*Jezusa ben Pandira...

*i..

*Orfeusza..*zwanego..*Chrystusem...

*V w.p.n.erą..

s.Kalliope.. i *Apollino..

*Wielkanoc..

*czas..

*Ukrzyżowania...*Proroka...*Jezusa z Nazaretu...

*05.03.20 r.n.ery..

*s.Marii i Józefa..

*Ukrzyżowania..

*Jezusa...*Proroka...*od...*Boga All'Jah...

*Wiedzy...*i...*Wiary...

 *Objawionej ...*Chwały należnej...

*Dwu'Jedynemu Bogu...

*All'Jah...

*Czas..

*Zmartwychwstania..*świata Religii..

*Proroka..

*Jezusa ben Pandira..

*I..*Orfeusza..*syna Boga...*Człowieka zwanego..

*Chrystusem..

*i.. 

 *Nauk..

*Jezusa ben Pandira..*Proroka.. *ludzkiej..Boskości..

*Ciała..

 *i..

*Chwały..

*Człowieka śmiertelnego..*człowieka świętego..

*tak..

*za życia jak i po życiu.. 

 -chwały człowieka śmiertelnego..*nieomylnego w słowie i czynie tak za życia jak i po życiu..

*stając się *tym samym..*Religią..

*grzechu..*urągającą..

*Bogu All'Jah...

http://osadostateczny.blogspot.com